DMCA


Zákon DMCA (Digital Millennium Copyright Act) je americký zákon o autorských právech z roku 1998, který implementuje dvě smlouvy z roku 1996 Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Kriminalizuje výrobu a šíření technologií, zařízení nebo služeb určených k obcházení opatření, která kontrolují přístup k dílům chráněným autorskými právy (obecně známých jako správa digitálních práv nebo DRM). Rovněž kriminalizuje akt obcházení kontroly přístupu bez ohledu na to, zda skutečně došlo k porušení autorských práv. DMCA navíc zvyšuje pokuty za porušení autorských práv na internetu. [1] [2] Zákon DMCA, který byl schválen jednomyslným hlasováním v Senátu Spojených států dne 12. října 1998 a podepsán zákonem prezidentem Billem Clintonem dne 28. října 1998, změnil hlavu 17 amerického zákoníku s cílem rozšířit dosah autorských práv a zároveň omezit odpovědnost poskytovatelů služeb online za porušení autorských práv jejich uživateli.

Hlavní novinkou DMCA v oblasti autorských práv je osvobození od přímé a nepřímé odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb a dalších zprostředkovatelů. Tato výjimka byla přijata Evropskou unií ve směrnici o elektronickém obchodu z roku 2000. Směrnice o informační společnosti z roku 2001 provedla v EU Smlouvu o autorských právech WIPO z roku 1996.